Stvaranje vrijednosti

Ulaganje u viski znači ulaganje u ukusan proizvod. Vaša investicija podržana je portfolijom viskija koji se sastoji od sirovina (burad ili djelova buradi) i / ili krajnjeg proizvoda (flaše). Koja je razlika između ulaganja u flaše ili u viski koji još uvijek stari u buretu? Kada se investira u burad, moguće je uticati na tri faktora koji utiču na buduću tržišnu vrijednost, a time i na povećanje vrijednosti.

U videu, savjetnik za investicije g-din Marjolijn de Roode objašnjava razliku između investiranja u flaše i u burad sa viskijem. Ona, takođe, objašnjava na koji način možemo uticati na faktore koji određuju buduću vrijednost.