Upravljanje imovinom...

U Scotch Whisky Investments upravljanje imovinom ne znači „isti pristup za sve “. Naš fokus je lični kontakt. To je uslov za uspješnu saradnju. Zajedno ćemo preduzeti sljedeća 4 koraka:

…u 4 koraka

1. LIČNI KONTAKT

Dobrodošliste u Luštica Bay. Želimo da Vas upoznamo. Na taj način možemo stvoriti detaljan profil koji se bazira na Vašim željama i potrebama, koji će nam omogućiti da Vas pravilno informišemo i savjetujemo.

2. STVARANJE PORTFOLIA

Kreiramo Vaš portfolio viskija na bazi Vašeg ličnog investicionog profila.

3. UPRAVLJANJE

Upravljamo Vašim portfolijom u skladu sa dogovorom koji smo napravili sa Vama.

4. PRODAJA

Na kraju ugovorenog perioda, možemo Vam pružiti pomoć u prodaji Vašeg viski portoflija.

Opšte karakteristike upravljanja imovinom

Viski uvijek kupujete ispod trenutne tržišne cijene. Ovo stvara svojevrsnu odskočnu dasku za Vaš budući povrat.

Trajanje ugovora je minimum 5 godina.

Viski u portfoliju je Vaše fizičko vlasništvo. Međutim, ne možete ih prodati ili povući boce iz portfolija tako što ćete tražiti da Vam se isporuče.

Trgovina u okviru portfolija vrši u potpunosti kompanija Scotch Whisky Investments.

Što se tiče korisničke podrške, Scotch Whisky Investments Vam može pomoći da, po isteku perioda, svoj viski portfolio učinite likvidnim ponovo.

Svaki portfolio je registrovan u Scotch Whisky Exchange berzi i može mu se pristupiti online

Nijedan od sporazuma ne nudi vam garanciju glavnice.

Prethodni učinak nije garancija budućih rezultata.

Započnite vašu investiciju u viski od €50,000.

Uvod

od
€50.000
  • Trajanje: jedna godina
  • Mogućnost unapređenje i upravljanje imovinom
  • Godišnja neto naknada

Upravljanje imovinom

od
€100.000
  • Trajanje: minimum 5 godina
  • Odabir jednog od 3 portfolio rizika
  • Individualni portfolio

Želite da krenete u investiciju sa iznosom nižim od 50,000€?

Ili ste zainteresovani za portfolio kojim možete samostalno da trgujete? Na taj način možete samostalno da kreirate portfolio na berzi Scotch Whisky EXchange