Upravljanje imovinom od €100.000

Nudimo tri vrste ugovora o upravljanju imovinom, svaki sa svojom kombinacijom osiguranja, likvidnosti i povrata. Svi ugovori o upravljanju imovinom imaju sljedeće karakteristike:

Viski uvijek kupujete ispod trenutne tržišne cijene. Ovo stvara svojevrsnu odskočnu dasku za vaš budući povratak.

Trajanje je uvijek najmanje 5 godina.

Viski u portofoliju Vaše je fizičko vlasništvo. Međutim, ne možete ih prodati ili povući boce iz portfolija ako vam ih isporuče.

Portfolio trgovanje vrši se u potpunosti prema nahođenju Scotch Whisky Investments.

Što se tiče korisničke podrške, Scotch Whisky Investments Vam može pomoći da svoj portfolio viskija vratite u novac u roku dospijeća.

Svaki je portfolio je registrovan u Svjetskom indeksu viskija i može se te se konsultovati putem interneta.

Nijedan od sporazuma ne nudi vam glavno jemstvo.

Prethodni učinak nije jemstvo budućih rezultata.

Slika 1: Niži rizik

Garancije
Likvidnost
Povrat

Duži rok-veća dobit

Duži rok-veća dobit je tip ugovora sa najmanjim rizikom.

Karakteristike Duži rok-veća dobit:

 • Godišnji fiksni procenat na investiciju, koji raste svake godine.
 • Na kraju posljednje ugovorene godine prihodujete realnu vrijednost Vašeg portfolija uz maksimalnu vrijednost inicijalne investicije i preostale naknade.
 • Trajanje ugovora: minimum 5 godina.

Preuzmite brošuru za trenutne procente.

Slika 2: Prosječni rizik

Garancije
Likvidnost
Povrat

Minimalna i maksimalna nadoknada 

Ovaj tip ugovora karakteriše veći rizik nego što je to kod Duži rok-veća dobit ugovora. Ovaj ugovor nudi maksimalan neto povrat. Ne postoji minimalan povrat zato što inicijalna investirana suma nije zagarantovana. Ono što dobijate jeste minimalna neto godišnja naknada.

Kenmerken

 • Portfolio će biti sastavljen od 80% buradi i 20% flaša.
 • Varijabilna godišnja naknada za uloženu sumu sa minimumom i maksimumom.
 • Godišnja neto naknada
 • Naknada će se isplaćivati godišnje ili po isteku ugovorenog perioda.
 • Na kraju posljednje ugovorene godine prihodovaćete realnu vrijednost Vašeg portfolija sa maksimumom početne investicije i preostale naknade.

Za trenutne procente preuzmite brošuru.

Slika 3: Visoki rizik

Garancije
Likvidnost
Povrat

Varijabilni povrat

Rizik ovog tipa ugovora je veći nego kod Minimalna i maksimalna nadoknada.
Povrat nije maksimiziran i kao investitor, snosite puni rizik. Sa druge strane, takođe ostvarujete i skoro cjelokupan povrat. Skoro, jer ukoliko portfolio bude poslovao uspješno i premaši zahtijevanu stopu, naknada po učinku pripada Scotch Whisky Investments.

Zahtijevana stopa

Zahtijevana stopa je povrat koji mora biti ostvaren na kraju perioda prije nego što Scotch Whisky Investments stekne pravo na naknadu po učinku. Zahtijevana stopa se kreće u rasponu u zavisnosti od investirane sume. 

Karakteristike

 • Portfolio će biti sastavljen: 20% burad i 80% flaše
 • Maksimalan rast kapitala, bez godišnje naknade
 • Investitor snosi puni rizik
 • Povrat gotovo u potpunosti pripada investitoru

Za trenutne procente preuzmite brošuru.