Upravljanje imovinom od €100.000

Nudimo tri tipa ugovora za upravljanje imovinom, svaki sa specifičnom kombinacijom garancija, likvidnosti i povrata. Sve ugovore za upravljanje imovinom karakteriše sledeće:

Viski uvijek kupujete ispod trenutne tržišne cijene. Ovo stvara svojevrsnu odskočnu dasku za Vaš budući povrat.

Trajanje ugovora minimum 5 godina.

Viski u portfoliju je Vaše fizičko vlasništvo. Međutim, ne možete ih prodati ili povući boce iz portfolija tako što ćete tražiti da Vam se isporuče.

Trgovina u okviru portfolija vrši se u potpunosti posredstvom kompanije Scotch Whisky Investments.

Što se tiče korisničke podrške, Scotch Whisky Investments Vam može pomoći da, po isteku perioda, svoj viski portfolio učinite likvidnim ponovo.

Svaki portfolio je registrovan u World Whisky Index berzi i može mu se pristupiti online.

Nijedan Ugovor ne nudi Vam garanciju glavnice.

Prethodni učinak nije garancija budućih rezultata.

Slika 1: Niži rizik

Garancije
Likvidnost
Povrat

Duži rok-veća dobit

Duži rok-veća dobit je tip ugovora sa najmanjim rizikom.

Karakteristike Duži rok-veća dobit:

 • Godišnji fiksni procenat na investiciju, koji raste svake godine.
 • Na kraju posljednje ugovorene godine prihodujete realnu vrijednost Vašeg portfolija uz maksimalnu vrijednost inicijalne investicije i preostale naknade.
 • Trajanje ugovora: minimum 5 godina.

Preuzmite brošuru za trenutne procente.

Slika 2: Prosječni rizik

Garancije
Likvidnost
Povrat

Minimalna i maksimalna nadoknada (Minimum-maksimum)

Ovaj tip ugovora karakteriše veći rizik nego što je to kod Duži rok-veća dobit ugovora. Ovaj ugovor nudi maksimalan neto povrat od 7.2% do 8.25%. Ne postoji minimalan povrat zato što inicijalna investirana suma nije zagarantovana. Ono što dobijate jeste minimalna neto godišnja naknada od 3.2%.

Karakteristike

 • Portfolio će biti sastavljen od 80% buradi i 20% flaša.
 • Varijabilna godišnja naknada za uloženu sumu sa minimumom i maksimumom.
 • Godišnja neto naknada: između 3,2% i 7,2% * (kada je uloženi iznos 100,000 EUR)
 • Naknada će se isplaćivati godišnje ili po isteku ugovorenog perioda.
 • Na kraju posljednje ugovorene godine prihodovaćete realnu vrijednost Vašeg portfolija sa maksimumom početne investicije i preostale naknade.

* Ovaj procenat se povećava sa povećanjem inicijalne investirane sume.

Slika 3: Visoki rizik

Garancije
Likvidnost
Povrat

Varijabilni povrat

Rizik ovog tipa ugovora je veći nego kod Minimalna i maksimalna nadoknada.
Povrat nije maksimiziran i kao investitor, snosite puni rizik. Sa druge strane, veći rizik je i prilika za većom dobiti. U prilici ste da ostvarite skoro puni povrat. Skoro, jer ukoliko portfolio bude poslovao uspješno i premaši zahtijevanu stopu, naknada po učinku pripada Scotch Whisky Investments.

Zahtijevana stopa

Zahtijevana stopa (između 6,6% i 8,35%) je povrat koji mora biti ostvaren na kraju perioda prije nego što Scotch Whisky Investments stekne pravo na naknadu po učinku. Zahtijevana stopa se kreće u rasponu od 10% do 25% (u zavisnosti od investirane sume), iznosa ostvarenog iznad zahtijevane stope.

Karakteristike

 • Portfolio će biti sastavljen: 20% burad i 80% flaše.
 • Maksimalan rast kapitala, bez godišnje naknade.
 • Investitor snosi puni rizik
 • Povrat gotovo u potpunosti pripada investitoru.

Za trenutne procente preuzmite brošuru.