Vermogensbeheer vanaf €100.000

Wij bieden u een drietal contractvormen die elk hun eigen mix van zekerheden, liquiditeit en rendement hebben. Daarnaast hebben alle varianten de onderstaande kenmerken:

De looptijd is altijd minimaal 5 jaar.

De whisky die u in portefeuille heeft, is uw fysieke bezit: flessen en (delen van) vaten staan op uw naam.

U kunt er echter niet zelf mee handelen doordat u dit toevertrouwt aan Scotch Whisky Investments. 

Ook kunt u geen flessen onttrekken aan uw portefeuille door deze thuis te laten bezorgen.

Het handelen met de portefeuille gebeurt volledig onder de regie van Scotch Whisky Investments.

Desgewenst kan Scotch Whisky Investments aan het einde van de looptijd helpen om uw portefeuille weer liquide te maken.

U loopt risico over de hoofdsom van de investering.

Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Uw whiskyportefeuille wordt geregistreerd op het online handelsplatform World Whisky Index; hierop kunt u altijd de ontwikkelingen vol

Variant 1: lager risico

Zekerheden
Liquiditeit
Rendement

Groeivergoeding

Groeivergoeding heeft het laagste risicoprofiel van de drie contractvarianten.

Kenmerken Groeivergoeding:

 • Jaarlijks een groeiend vast percentage over uw hoofdsom.
 • Aan het einde van laatste jaar ontvangt u de actuele waarde van uw portefeuille tot een maximum van de initiële hoofdsom, aangevuld met de nog resterende vergoeding.
 • Looptijd: 5 jaar.

Voor actuele percentages, download de brochure.

Variant 2: gemiddeld risico

Zekerheden
Liquiditeit
Rendement

Minimale en maximale vergoeding

Het minimale-maximale vergoedingscontract heeft een hoger risicoprofiel dan groeivergoeding. Dit contract heeft een gemaximaliseerd rendement aan het einde van de looptijd. Er is geen minimaal rendement aan het einde van de looptijd, want er is geen hoofdsomgarantie. Wel ontvangt u altijd een minimale jaarlijkse vergoeding over de hoofdsom. Je zou hierdoor het product kunnen vergelijken met een aandeel dat jaarlijks dividend uitkeert.

Kenmerken

 • Portefeuille wordt samengesteld met 80% vaten en 20% flessen.
 • Jaarlijks een variabel percentage over uw hoofdsom als vergoeding, begrensd door een minimum- en maximum vergoeding.
 • Jaarlijkse netto vergoeding
 • Vergoeding wordt jaarlijks of aan het einde van de looptijd uitgekeerd.
 • Aan het einde van laatste jaar ontvangt u de actuele waarde van de portefeuille tot een maximum gelijk aan de initiële hoofdsom.

Voor actuele percentages, download de brochure.

Variant 3: hoger risico

Zekerheden
Liquiditeit
Rendement

Variabel Rendement

Het risicoprofiel van vermogensbeheer met variabel rendement is hoger dan die van de minimum-maximum variant. Het rendement is dan ook niet gemaximaliseerd en u draagt als belegger het volledige risico. Daar staat tegenover dat u ook bijna het volledige rendement ontvangt. Bijna, want presteert de portefeuille beter en overschrijdt deze de zogenaamde hurdle rate, dan ontvangt Scotch Whisky International een performance fee.

Hurdle rate

De Hurdle rate is het rendement dat aan het einde van de looptijd minimaal behaald dient te worden voordat Scotch Whisky International recht heeft op een performance fee. 

Kenmerken

 • Portefeuille wordt samengesteld met ongeveer 80% flessen en 20% vaten.
 • Maximale vermogensgroei, geen tussentijdse vergoeding.
 • Risico ligt volledig bij investeerder
 • Rendement is bijna volledig voor investeerder

Voor de actuele hurdle rate, download de brochure